<

Velkommen til Kallestrups hjemmeside

Kallestrup er en bæredygtig fødevareproducerende enhed beliggende i naturskønne omgivelser nær Aalestrup, Nordjylland. Virksomheden drives af familien Elgaard og huser fire generationer af driftige fødevareproducenter. Gårdens mission er en kontinuerlig higen mod topresultater i såvel dyreholdet som markdriften. Med integritet som fundament producerer Kallestrup slagteklare Englandsgrise af højeste kvalitet med fokus på dyrevelfærd, samfund og miljø. Kallestrups hjemmeside vil fungere som en informationskilde udadrettet mod den brede befolkning, vore rådgivere, naboer og samarbejdspartnere. På længere sigt vil den desuden danne basis for rekruttering af arbejdskraft, vidensdeling samt mindre som større projekter. Vi håber, du vil få stor glæde af at følge livet på bedriften via opdateringer i nyhedsblokken. Der vil desuden være mulighed for at knytte kommentarer til afsnittene og for den mere debatlyste, vil bloggen sikkert være at foretrække. På gensyn!


 • Naturen

  Den smukke Simested Ådal bugter sig langs virksomhedens skillelinje mod nordvest. Kallestrup rummer desuden en mose, fire søer, tre gravhøje, en hede samt flere skovarealer. Med disse naturperler følger pleje og en generel eftertænksomhed, som vi har stor fokus på.
  Læs mere.


 • Markdriften

  Virksomheden dyrker godt 230 ha ager fordelt på korn og højværdiafgrøderne: Raps, ærter samt frøgræs. Hovedparten af kornet går til opfodring i englandsproduktionen, hvilket medfører en relativ høj selvforsyningsgrad. Maskinparken er meget velholdt omend af ældre dato.
  Læs mere.


 • Svineproduktionen

  Kallestrups integrerede produktionsapparat leverer årligt 5.500 stk. Englandsgrise til Danish Crown. Personalet yder en stor indsats for dyrenes velfærd og har fokus på den enkelte gris. Med andre ord: Der arbejdes efter devisen om, at dyrenes trivsel kan aflæses direkte på bundlinjen.
  Læs mere.

 

Comments are closed.